Ikon för Rikstermbanken

ankomsttid

svensk term: ankomsttid
definition:

den tid det tar för flodvågen att nå en specifik plats

anmärkning:

Tiden räknas från det att dammhaveri konstaterats tills att vattennivån börjar stiga på den specifika platsen.

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10