Ikon för Rikstermbanken

100-årsflöde

svensk term: 100-årsflöde
definition:

flöde som statistiskt återkommer en gång per 100 år

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10