Ikon för Rikstermbanken

vinterväghantering

svensk term (rek.): vinterväghantering
definition:

datainsamling om vägstatus och väderinformation under vinterförhållanden och vidtagande av relevanta åtgärder

se även:
engelsk term: winter road management
definition:

collection of road and weather information during winter conditions and taking appropriate actions

danska termer: vejovervågning og -drift under vinterforhold
vintertjeneste
definition:

indsamling af vej- og vejrinformation under vinterforhold og iværksættelse af relevante aktiviteter

isländsk term: stjórnun vetrarþjónustu
definition:

gagnasöfnun um vegi og veður við akstur að vetrarlagi og að grípa til viðeigandi aðgerða

norsk term: vintervedlikehold
definition:

innsamling av veg og værinformasjon under vinterforhold og iverksette aktuelle tiltak

finsk term: teiden talvikunnossapito
definition:

tiesäätiedon keruu talviolosuhteissa sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012