Ikon för Rikstermbanken

vinterväghållning

svensk term (rek.): vinterväghållning
definition:

väghållning som hanterar vinterförhållanden

se även:
engelsk term: road winter maintenance
definition:

road maintenance dealing with specific winter conditions

dansk term: vintervejvedligeholdelse
definition:

vejvedligeholdelse rettet mod specielle vinterforhold

isländsk term: viðhald vetrarvega
definition:

viðhald vega vegna sérstakra aðstæðna við vetrarakstur

norska termer: vintervedlikehold
vintervegvedlikehold
definition:

vegvedlikehold som omhandler spesifikke vinterforhold

finsk term: tien talvikunnossapito
definition:

tien kunnossapito nimenomaan talviolosuhteissa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012