Ikon för Rikstermbanken

varning för trafikstockning

svensk term (rek.): varning för trafikstockning
svensk term (acc.): varning för tät trafik
definition:

varning för en detekterad eller förutsedd trängsel på viss del av vägnätet

se även:
engelsk term: congestion warning
definition:

warning of detected or predicted congestion on a certain part of the road network

dansk term: advarsel om trængsel
definition:

advarsel om registreret eller forudset trængsel på en bestemt del af vejnettet

isländsk term: viðvörun vegna umferðarteppu
definition:

viðvörun vegna umferðarteppu sem orðið hefur vart við eða gert er ráð fyrir á ákveðnum vegarhluta

norska termer: varsel om trengsel
redusert framkommelighet
definition:

varsling om detekterte eller forventede avviklingsproblemer på en bestemt del av vegnettet

finsk term: ruuhkavaroitus
definition:

tietyllä tiestön osalla havaitusta tai ennustetusta ruuhkasta varoittaminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012