Ikon för Rikstermbanken

varning för överstorlek

svensk term (rek.): varning för överstorlek
definition:

varning till föraren om att fordonet, inklusive last, är alltför stort för ett visst vägavsnitt

engelska termer: oversize warning
gauge warning
definition:

warning the driver that the transport is oversized with respect to a certain road section

dansk term: højde/bredde/længde advarsel
definition:

advarsel til føreren om at transporten er overdimensioneret (for høj/bred/lang) med hensyn til en bestemt del af vejnettet

isländsk term: yfirstærðarviðvörun
definition:

að vara ökumann við að farmur sé of stór miðað við ákveðinn vegarhluta

norsk term: varsel om dimensjonsbegrensninger
definition:

varsel til føreren om at transporten har for stor lengde, bredde, høyde og/eller vekt med hensyn til en viss vegstrekning

finsk term: kokovaroitus
definition:

kuljettajan varoittaminen tietylle tieosalle liian suuresta kuljetuksesta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012