Ikon för Rikstermbanken

valområde

svensk term (rek.): valområde
definition:

det avsnitt av vägen där förare, när de får gult, kan välja mellan att stanna eller att passera stopplinjen medan trafiksignalen fortfarande är gul

engelsk term: option zone
definition:

a road section where drivers, when facing yellow can choose to stop or pass the stop line during yellow

dansk term: valgzone
definition:

en vejstrækning, hvor bilister, der kører mod gult lys, kan vælge at stoppe eller passere stoplinjen for gult

isländsk term: valkvætt svæði
definition:

sá vegarkafli þar sem ökumenn geta valið um að stöðva við gult ljós

norsk term: valgsone
definition:

en vegstrekning der førere kan velge om de vil stoppe eller passere stopplinjen på gult lys

finsk term: valinta-alue
definition:

tieosuus, jolla keltaisen näkevät kuljettajat voivat joko pysähtyä tai ylittää pysähdysviivan keltaisen aikana

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012