Ikon för Rikstermbanken

vägunderhåll

svensk term (rek.): vägunderhåll
definition:

regelbundna och oregelbundna åtgärder nödvändiga för att hålla vägens infrastruktur användbar och säker

engelsk term: road maintenance
definition:

regular and irregular measures to keep the road infrastructure in a usable and safe condition

dansk term: vejvedligeholdelse
definition:

regelmæssige såvel som uregelmæssige tiltag for at holde vejinfrastrukturen i en brugbar og sikker stand

isländsk term: vegaviðhald
definition:

reglubundnar og óreglubundnar aðgerðir til að halda innviðum vegakerfisins í nothæfu og öruggu ástandi

norsk term: vegvedlikehold
definition:

regelmessige eller uregelmessige tiltak for å holde en veg og dens infrastruktur i en brukbar og sikker tilstand

finsk term: tien kunnossapito
definition:

säännölliset ja satunnaiset toimet, joilla tie pidetään käyttökelpoisessa ja turvallisessa kunnossa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012