Ikon för Rikstermbanken

vägtullsområde

svensk term (rek): vägtullsområde
definition:

område eller en del av ett vägnät där ett givet vägtullssystem tillämpas

se även:
engelsk term: toll domain
definition:

an area or a part of a road network where a certain toll regime is applied

dansk term: afgiftsområde
definition:

et område eller en del af et vejnet hvor et givet afgiftssystem anvendes

isländsk term: gjaldsvæði
definition:

svæði eða hluti af vegakerfi þar sem ákveðnar gjaldreglur gilda

norsk term: avgiftsområde
definition:

et område eller en del av et vegnett der det benyttes et gitt avgiftssystem

finsk term: tietullikohde
definition:

alue tai tieverkoston osa, jossa on voimassa määrätty tullisäännöstö

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012