Ikon för Rikstermbanken

vägsidesinformation

svensk term (rek): vägsidesinformation
definition:

information som är tillgänglig via vägsidesutrustning, t.ex. variabla meddelandeskyltar

se även:
engelsk term: roadside information
definition:

information provided via roadside equipment, e.g. variable message signs

dansk term: vejsideinformation
definition:

information som er tilgængelig via vejsideudstyr, fx via variable tavler

isländsk term: upplýsingar við veg
definition:

upplýsingar sem veittar eru með búnaði við veg, t.d. með mismunandi skiltum

norska termer: informasjon langs vegen
vegkantbasert informasjon
definition:

informasjon som er tilgjengelig via vegkantutstyr for eksempel variable skilt

finsk term: tienvarsitiedotus
definition:

tienvarsilaitteiden, esim. muuttuvien opasteiden välityksellä tarjottavat tiedot

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012