Ikon för Rikstermbanken

vägrestriktion

svensk term (rek): vägrestriktion
definition:

begränsning i användningen av en väg

engelsk term: road restriction
definition:

limitation in the use of a road

dansk term: vejrestriktion
definition:

begrænsning i brugen af vejen

isländsk term: vegatakmarkanir
definition:

takmarkanir á notkun vegar

norsk term: vegrestriksjon
definition:

begrensning i bruk av vegen

finsk term: tienkäyttörajoitus
definition:

tien käytön rajoittaminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012