Ikon för Rikstermbanken

vägning under rörelse

svensk term (rek.): vägning under rörelse
svenska termer (acc.): vägning under förflyttning
weigh-in-motion
definition:

vägning av axlarnas vikt hos ett rullande fordon

engelska termer: weigh-in-motion
WIM
definition:

measuring of axle weight of moving vehicles

danska termer: vejning af køretøj i bevægelse
vejning-i-bevægelse
definition:

bestemmelse af kørende køretøjers akselvægte

isländsk term: vigtun á ferð
definition:

að mæla öxulþyngd farartækis í akstri

norsk term: veiing av kjøretøy i bevegelse
definition:

måling av akselvekt for et kjøretøy som er i bevegelse

finsk term: liikkuvan ajoneuvon punnitseminen
definition:

liikkuvan ajoneuvon akselipainojen punnitseminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012