Ikon för Rikstermbanken

vägavgiftstransaktion

svensk term (rek.): vägavgiftstransaktion
definition:

handling eller sekvens av handlingar i vilket en tulldeklaration sänds till en avgiftsupptagare

se även:
engelska termer: road toll transaction
toll transaction
definition:

a sequence of actions in which a toll declaration is passed to the toll charger

dansk term: vejafgiftstransaktion
definition:

en sekvens af handlinger, hvor en afgiftserklæring sendes til en afgiftsopkræver

isländsk term: vegtollagreiðsla
definition:

röð aðgerðar þar sem yfirlýsing um greiðslu veggjalds er send innheimtuaðila

norsk term: vegavgifstransaksjon
definition:

en handling eller en rekke av handlinger der en avgiftsdeklarasjon blir sendt til en avgiftsinnkrever

finsk term: tietullitapahtuma
definition:

tapahtumasarja, jossa tietullioperaattorille välitetään tieto maksullisen tien käytöstä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012