Ikon för Rikstermbanken

vägavgiftsbetalningsförmedlare

svensk term (rek.): vägavgiftsbetalningsförmedlare
definition:

juridisk person som erbjuder betalningstjänster i ett eller flera vägtullsområden

se även:
engelska termer: toll service provider
service provider (3)
definition:

a legal entity providing toll services in one or more toll domains

dansk term: afgiftstjenesteudbyder
definition:

organisation der tilbyder betalingstjeneste i et eller flere afgiftsområder

isländsk term: gjaldþjónustuveitandi
definition:

lögpersóna sem veitir gjaldbundna þjónustu á einu eða fleiri gjaldsvæðum

norsk term: tjenesteyter for vegavgifter
definition:

en ansvarlig instans som tilbyr betalingstjenester i ett eller flere avgiftsområder

finsk term: tietullipalvelun tarjoaja
definition:

maksupalveluja yhdellä tai useammalla tietullialueella tarjoava toimija

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012