Ikon för Rikstermbanken

vägavgift

svensk term (rek): vägavgift
svenska termer (acc): tull
väganvändningsavgift
definition:

varje skatt, pålaga eller avgift som ska betalas för att få rätten att använda en bestämd infrastruktur

se även:
engelska termer: road toll
road user charge
road user fee
toll
definition:

any tax, duty or fee to be paid for the use of a certain road infrastructure

danska termer: vejbenyttelsesafgift
kørselsafgift
vejafgift,
definition:

enhver skat eller afgift der skal betales for brugen af en bestemt vejinfrastruktur

isländsk term: veggjald
definition:

hvert það gjald, skattur eða upphæð sem greidd er fyrir akstur á ákveðnum vegarkafla

norska termer: avgift for bruk av vegen
vegbrukeravgift
definition:

enhver skatt, pålegg eller avgift som må betales for å bruke en bestemt del av veginfrastrukturen

finsk term: tienkäyttömaksu
definition:

mikä tahansa vero tai maksu, joka oikeuttaa tietyn tien tai tiestön käyttöön

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012