Ikon för Rikstermbanken

vägarbetsinformation

svensk term (rek): vägarbetsinformation
definition:

information om pågående eller planerade vägarbeten

engelsk term: roadwork information
definition:

information on current or planned roadworks

dansk term: vejarbejdsinformation
definition:

information om aktuelle eller planlagte vejarbejder

isländsk term: upplýsingar um vegavinnu
definition:

upplýsingar um vegavinnu sem stendur yfir eða er áformuð

norsk term: informasjon om vegarbeid
definition:

informasjon om aktuelle eller planlagte vegarbeid

finsk term: tietyötiedot
definition:

tiedot käynnissä olevista tai suunnitelluista tietöistä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012