Ikon för Rikstermbanken

utvärdering av körningar

svensk term (rek.): utvärdering av körningar
svensk term (acc.): turutvärdering
definition:

rapportering av fordons kostnader och funktion, körtider, störningar och avvikelser samt analys av dessa rapporter

engelsk term: vehicle performance evaluation
definition:

reporting on vehicle cost and performance, hours driven, disturbances and deviations, and the analysis of these reports

dansk term: evaluering af køretøjsdrift
definition:

rapportering om driftsudgifter og drift, antal køretimer, forstyrrelser og afvigelser samt analyse af disse rapporteringer

isländsk term: mat á skilvirkni farartækja
definition:

skýrslugerð um kostnað og frammistöðu farartækja, aksturstíma ökumanna, truflanir og hjáleiðir, og úrvinnsla þessara skýrslna

norsk term: evaluering av driften av kjøretøy
definition:

rapportering av kjøretøykostnad, ytelse, kjøretid, forstyrrelser og avvik samt analyse av disse rapportene

finsk term: ajonaikaisten toimintojen arviointi
definition:

tietojen tuottaminen ajoneuvokustannuksista, ajoneuvon toiminnasta, ajetuista tunneista, häiriöistä ja poikkeavuuksista sekä näiden tietojen analysointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012