Ikon för Rikstermbanken

utvärdering

svensk term (rek.): utvärdering
förklaring:

Processen att bestämma funktionen, påverkan av eller värdet av något, vanligen i jämförelse med en referenssituation. Något mer heltäckande, djupare och detaljerat än bedömning.

se även:
engelsk term: evaluation
definition:

the process of determining the performance, impact or value of something, usually in comparison to a reference situation

anmärkning:

Slightly more thorough, detailed and comprehensive than assessment.

dansk term: evaluering
definition:

processen at bestemme ydeevne, effekt eller værdi af noget, som regel i sammenligning med en referencesituation

anmärkning:

Lidt mere dybdegående, detaljeret og omfattende end vurdering.

isländsk term: gildismat
definition:

það ferli að ákvarða gildi einhvers, oft samanborið við aðra kosti, og að komast að niðurstöðu vegna ákvarðanatöku heldur ítarlegra, nákvæmara og viðtækara en mat)

norsk term: evaluering
definition:

prosessen for å bestemme ytelsen, virkningen eller verdien av noe, som regel sammenlignet med en referansesituasjon

anmärkning:

Noe mer dyptgående, detaljert og omfattende enn vurdering.

finska termer: arviointi
arvon arviointi
definition:

menettely, jolla määritetään jonkun toiminta, sen vaikutukset tai arvo tavallisesti suhteessa vertailutilanteeseen

anmärkning:

Hiukan syvällisempi ja laajempi kuin toiminta- ja vaikutusarviointi.

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012