Ikon för Rikstermbanken

utbytbarhet

svensk term (rek.): utbytbarhet
definition:

förmågan hos en produkt, process eller tjänst att användas i stället för en annan för att fylla samma krav

engelsk term: interchangeability
definition:

the ability of one product, process or service to be used in place of another to fulfil the same requirements

dansk term: erstatbarhed
definition:

evnen af et produkt, en proces eller service, til at blive anvendt i stedet for noget andet og opfylde de samme krav

isländsk term: víxlanleiki
definition:

hvernig nota má ákveðna vöru, ferli eða þjónustu í stað annarrar til að uppfylla sömu skilyrði

norsk term: utbyttbarhet
definition:

den evne et produkt, en prosess eller en tjeneste har til å erstatte en annen og oppfylle de samme kravene

finsk term: vaihdettavuus
definition:

tuotteen, toiminnon tai palvelun kyky korvata toinen samojen vaatimusten täyttämiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012