Ikon för Rikstermbanken

utbudsstyrning

svensk term (rek.): utbudsstyrning
svensk term (acc.): tillgångsstyrning
definition:

åtgärder för att påverka trafiken genom att förändra kvaliteten på befintliga transportmedel eller genom att erbjuda alternativa transportmedel

engelsk term: supply control
definition:

measures to influence traffic by altering the performance of existing travel facilities or by providing alternative travel facilities

dansk term: udbudsstyring
definition:

tiltag for at påvirke trafikken ved at ændre ydeevnen af eksisterende transportfaciliteter (fx vejudbygning) eller at tilbyde alternative transportfaciliteter

isländsk term: eftirlit með framboði
definition:

aðgerðir til að hafa áhrif á umferð með því að bæta þær umferðarleiðir sem fyrirliggjandi eru og/eða með því að bjóða aðra ferðakosti

norsk term: tilbudsstyring
definition:

tiltak for å påvirke trafikken ved å endre kvaliteten på eksisterende reisemåter eller gjennom å tilby alternative reisemåter

finska termer: tarjonnan säätely
tarjonnan ohjaus
definition:

toimet, joilla vaikutetaan liikenteeseen muuttamalla nykyisten liikennepalvelujen ominaisuuksia tai tarjoamalla niille vaihtoehtoja

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012