Ikon för Rikstermbanken

upprättande av förarprofil

svensk term (rek.): upprättande av förarprofil
definition:

observation, registrering och analys av olika karaktäristika hos förarens beteende under en bestämd tidsperiod

engelska termer: driver profiling
creation of driver profile
definition:

observation, recording and analysis of the characteristics of the behaviour of the driver during a certain time period

dansk term: dannelse af førerprofil
definition:

observation, lagring og analyse af karakteristika ved føreradfærden i en bestemt periode

isländsk term: atferlisgreining ökumanns
definition:

það að fylgjast með, skrá og sundurgreina sérkenni í hegðun ökumanns á ákveðnu tímabili

norsk term: opprette førerprofil
definition:

observasjon, registrering og analyse av atferdsegenskaper for en fører i løpet av en bestemt tidsperiode

finsk term: kuljettajaprofiilin määritys
definition:

kuljettajan käyttäytymisen ominaispiirteiden havainnointi, kirjaaminen sekä ominaispiirteiden analysointi tietyllä ajanjaksolla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012