Ikon för Rikstermbanken

underhållsplanering för kollektivtrafik

svensk term (rek.): underhållsplanering för kollektivtrafik
definition:

styrning av nödvändiga aktiviteter för att hålla fordonen och anläggningarna för kollektivtrafiken tillgängliga och i tillfredsställande skick

engelska termer: public transport maintenance management
transit maintenance management
definition:

management of the activities required to keep public transport vehicles and facilities available and in proper condition

dansk term: vedligeholdelsesstyring i kollektiv trafik
definition:

styring af nødvendige aktiviteter for at holde køretøjer og faciliteter for kollektiv trafik tilgængelige og i passende stand

isländsk term: umsjón með viðhaldi almenningssamgangna
definition:

umsjón með starfsemi sem þarf til að halda farartækjum í almenningssamgöngum og mannvirkjum aðgengilegum og í góðu ástandi

norsk term: vedlikeholdsstyring innen kollektivtrafikk
definition:

styring av aktiviteter som er nødvendige for å holde kjøretøy og fasiliteter for kollektivtrafikk tilgjengelige og i tilfredsstillende stand

finsk term: joukkoliikenteen huoltotoimintojen hallinta
definition:

hallintatoimet, joita tarvitaan joukkoliikennevälineiden ja joukkoliikenteen palvelujen pitämiseen asianmukaisessa kunnossa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012