Ikon för Rikstermbanken

ultraljudsdetektor

svensk term (rek.): ultraljudsdetektor
definition:

aktiv detektor som sänder ut och tar emot ljudvågor med en frekvens över det hörbara

se även:
engelsk term: ultrasonic detector
definition:

an active detector that transmits and receives pressure waves of sound energy with a frequency above the limits of human hearing

dansk term: ultrasonisk detektor
definition:

en aktiv detektor, der udsender og modtager trykbølger af lydenergi med en frekvens højere end grænseværdien for menneskers hørelse

isländsk term: úthljóðsskynjari
definition:

virkur skynjari sem sendir og tekur við þrýstibylgjum frá hljóðorku á hærri tíðni en menn heyra

norsk term: ultrasonisk detektor
definition:

en aktiv detektor som sender ut og tar i mot trykkbølger av lydenergi med en frekvens som ligger høyere enn den menneskelige hørsel

finsk term: ultraääni-ilmaisin
definition:

ilmaisin, joka lähettää ja vastaanottaa ääniaaltoja, joiden taajuus on ihmisen kuuloalueen yläpuolella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012