Ikon för Rikstermbanken

tvärventilation i tunnel

svensk term (rek.): tvärventilation i tunnel
svenska termer (acc.): transversell ventilation
tvärventilation
definition:

princip för tunnelventilation baserad på två separata kanaler för samtidig tillförsel av frisk luft respektive evakuering av luft eller rök

engelska termer: tunnel transverse ventilation
transverse ventilation
definition:

a tunnel ventilation principle based on two separate ducts for concurrent injection of fresh air and extraction of air or smoke

danska termer: tværgående tunnelventilation
tværgående ventilation
definition:

et tunnelventialtionsprincip baseret på to separate kanaler for samtidig tilførsel af frisk luft og udsugning af luft eller røg

isländsk term: þverlæg loftræsting jarðganga
definition:

meginregla um loftræstingu sem byggist á tveimur sjálfstæðum rásum fyrir innblástur fersks lofts samhliða útblæstri lofts eða reyks

norsk term: tverrgående ventilasjon
definition:

et ventilasjonsprinsipp basert på to separate kanaler for samtidig tilførsel av frisk luft og fjerning av luft eller røyk

finska termer: tunnelin poikittainen ilmanvaihto
poikittainen ilmanvaihto
definition:

kahteen erilliseen ilmanvaihtokanavaan perustuva tunnelin ilmanvaihtoperiaate, jossa samanaikaisesti puhalletaan sisään raikasta ilmaa ja poistetaan ilmaa tai savua

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012