Ikon för Rikstermbanken

turdisponering (1)

svensk term (rek.): turdisponering (1)
svensk term (acc.): disponering av fordon och last
definition:

aktiviteter knutna till användandet av enskilda fordon och deras last

se även:
engelska termer: vehicle and cargo management
vehicle and freight management, vehicle and goods management
definition:

a set of activities related to the management of individual vehicles and their cargo

danska termer: håndtering af køretøjer og last
turdisponering
definition:

et sæt aktiviteter knyttet til styringen af individuelle køretøjer og deres last

isländsk term: umsjón með farartæki og farmi
definition:

safn aðgerða sem tengist stjórnun á einstökum farartækjum og farmi þeirra

norsk term: kjøretøy- og laststyring
definition:

et sett aktiviteter, relatert til styring av individuelle kjøretøy og deres last

finsk term: ajoneuvon ja lastin hallinta
definition:

yksittäisten ajoneuvojen ja niiden lastin hallintaan liittyvät toiminnot

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012