Ikon för Rikstermbanken

tunneltrafikstyrning

svensk term (rek.): tunneltrafikstyrning
förklaring:

Att sköta den trafikala driften av en tunnel, inklusive samarbete mellan olika intressenter, speciellt med tanke på incidenter och nödsituationer.

se även:
engelsk term: tunnel traffic management
definition:

management of the tunnel traffic including cooperation between stakeholders especially regarding incidents and emergencies

dansk term: tunneltrafikstyring
definition:

styring af tunneltrafikken inklusive samarbejde mellem interessenter, specielt mht. hændelser og nødsituationer

isländsk term: umsjón með jarðgangaumferð
definition:

umsjón með jarðgangaumferð, þar með talið samstarf hgasmunaaðila, einkum hvað varðar óhöpp og neyðartilfelli

norsk term: styring av trafikk i tunneler
definition:

styring av trafikken i en tunnel inkludert samarbeid mellom ulike interessenter spesielt med hensyn til hendelser og nødsituasjoner

finsk term: tunnelin liikenteenhallinta
definition:

tunnelin liikenteen hallinta, mukaan lukien yhteistyö asianosaisten kanssa erityisesti onnettomuuksia ja hätätilanteita koskien

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012