Ikon för Rikstermbanken

tunnelnödficka

svensk term (rek): tunnelnödficka
svensk term (acc): nödficka
definition:

utrymme utanför tunnelns körbanor som är reserverat för tillfällig uppställning t.ex. vid haverier eller för servicefordon

engelska termer: tunnel lay-by
lay-by
definition:

a space outside the carriageway of a tunnel reserved for temporary parking, e.g. in emergencies or for service vehicles

danska termer: tunnelvigeplads
vigeplads
definition:

et område uden for tunnelens kørebane, som er reserveret for midlertidig parkering, fx i nødsituationer eller for tjenestekøretøjer

isländsk term: útskot í jarðgöngum
definition:

rými utan akbrauta í jarðgöngum sem ætlað er undir tímabundin bílastæði, t.d. í neyðartilfellum eða fyrir þjónustufarartæki

norsk term: nødlomme
definition:

et område utenfor kjørebanen i en tunnel som er reservert for midlertidig parkering, for eksempel i en nødsituasjon eller for servicekjøretøy

finska termer: tunnelin pysähtymistasku
pysähtymistasku
definition:

tunnelin ajoradan ulkopuolelta väliaikaista pysäköintiä varten varattu tila, esimerkiksi hätätapauksia tai huoltoajoneuvoja varten

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012