Ikon för Rikstermbanken

tunnellängd

svensk term (rek.): tunnellängd
definition:

det längsta av körfälten mätt i den fullständigt täckta delen av tunneln

engelsk term: tunnel length
definition:

the length of the longest traffic lane, measured on the fully enclosed part of the tunnel

dansk term: tunnellængde
definition:

længden af den længste vognbane målt i den fuldt overdækkede del af tunnelen

isländsk term: lengd jarðganga
definition:

leng lengstu akreinar, mæld undir lofti jarðgangnanna

norska termer: tunnellengde
lengde av en tunnel
definition:

lengden av det lengste kjørefeltet, målt ved et fullstendig lukket tverrsnitt av tunnelen

finsk term: tunnelin pituus
definition:

pisimmän ajokaistan pituus täysin suljetulla tunneliosuudella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012