Ikon för Rikstermbanken

tullkontextdata

svensk term (rek.): tullkontextdata
definition:

den information som är nödvändig för att bestämma avgiften för att använda infrastrukturen och för att avsluta transaktionen

se även:
engelsk term: toll context data
definition:

the information necessary to determine the toll due for using the infrastructure and to conclude the toll transaction

dansk term: afgiftssammenhængsdata
definition:

den information der kræves for at kunne bestemme afgiften for at benytte infrastrukturen og afslutte afgiftsbetalingen

isländsk term: gögn um gjaldgrunn
definition:

nauðsynlegar upplýsingar til þess að geta ákveðið gjöld fyrir notkun á skipulaginu og ljúka innheimtu gjalds

norsk term: data for avgiftsbeskrivelse
definition:

nødvendig informasjon for å bestemme avgiften for å benytte infrastrukturen og for å avslutte transaksjonen

finsk term: tietullin perustiedot
definition:

tieto, joka tarvitaan infrastruktuurin käytöstä perittävän tietullin määrän selvittämiseen sekä tietullitapahtuman loppuun viemiseen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012