Ikon för Rikstermbanken

transportinformatik

svensk term (rek): transportinformatik
svenska termer (acc): transporttelematik
väginformatik
definition:

grupp av tekniker, som använder informationsteknik och telekommunikation med syfte att uppnå ITS

se även:

ITS

engelska termer: transport informatics
transport telematics
definition:

a group of techniques, using information technology and telecommunications, applied to achieve ITS

danska termer: transportinformatik
transporttelematik
definition:

en gruppe af teknikker baseret på informationsteknologi og telekommunikation, som anvendes for at opnå Intelligente TransportSystemer

isländska termer: Upplýsingatækni í samgöngum
Fjarskiptatækni í samgöngum
definition:

upplýsinga- og fjarskiptatækni sem nýtt er fyrir snjallkerfi í samgöngum.

norska termer: transportinformatikk
transporttelematikk
veginformatikk
definition:

en gruppe teknikker som utnytter informasjonsteknologi og telekommunikasjon, som benyttes for å oppnå intelligente transportsystemer (ITS)

finska termer: liikenteen informatiikka
liikenteen telematiikka
definition:

joukko ITS:n toteuttamiseksi sovellettavia tietojenkäsittely- ja tietoliikennetekniikoita

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012