Ikon för Rikstermbanken

trafikstockning

svensk term (rek.): trafikstockning
definition:

blockering av en korsning eller ett rutnät förorsakad av konflikterande trafik

engelsk term: gridlock
definition:

blocking of an intersection or grid network caused by conflicting traffic streams

danska termer: hårdknude
trafiksammenbrud
definition:

blokering af et vejkryds eller et vejnet forårsaget af konfliktende trafikstrømme

isländsk term: umferðarhnútur
definition:

stífla á vegamótum eða í umferðarneti vegna umferðarstrauma sem stangast á

norsk term: vranglås
definition:

blokkering av et kryss eller et rutenett på grunn av konflikterende trafikkstrømmer

finska termer: liikenteen jumiutuminen
liikennetukos
definition:

törmäysuhkaisista liikennevirroista aiheutuva liittymän tai katuverkon tukkeutuminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012