Ikon för Rikstermbanken

trafiksäkring av vägarbeten

svensk term (rek.): trafiksäkring av vägarbeten
definition:

åtgärder för att åstadkomma effektiv drift och trafiksäkerhet vid vägarbetsplatser

engelsk term: work zone management
definition:

measures to ensure efficient operations and safe traffic at work zones

dansk term: trafikledelse ved arbejdsområder
definition:

tiltag for at sikre effektiv drift og sikker trafikafvikling ved arbejdsområder

isländsk term: verkstjórn á vinnusvæði
definition:

aðgerðir til að tryggja stjórn á vinnusvæðum

norska termer: trafikkregulering av vegarbeidsområder
trafikksikring av vegarbeidsområder
definition:

tiltak for å sikre effektiv drift og sikker trafikk ved og i vegarbeidsområder

finsk term: työalueen hallinta
definition:

toimenpiteet tehokkaan toiminnan ja turvallisen liikenteen takaamiseksi työalueella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012