Ikon för Rikstermbanken

tjänstekontinuitet

svensk term (rek.): tjänstekontinuitet
svensk term (acc.): skarvfria tjänster
definition:

den sammanhängande täckningen av en tjänst tvärs över administrativa eller tekniska gränser

engelsk term: continuity of service
definition:

the continuous coverage of a service over administrative or technical borders

dansk term: tjenestekontinuitet
definition:

en tjenestes kontinuerlige dækning på tværs af administrative eller tekniske grænser

isländsk term: samhengi þjónustu
definition:

þjónusta sem veitt er án rofs á stjórnunarlegum eða tæknilegum mærum

norsk term: tjenestekontinuitet
definition:

den sammenhengende dekningen en tjeneste har over administrative og tekniske grenser

finska termer: palvelun alueellinen jatkuvuus
palvelun jatkuvuus
definition:

palvelun jatkuvuus yli hallinnollisten tai teknisten rajojen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012