Ikon för Rikstermbanken

tillträdeskontroll (2)

svensk term (rek.): tillträdeskontroll (2)
förklaring:

Konceptet att begränsa en resurs, t.ex. information enbart för de auktoriserade.

se även:
engelska termer: access control (2)
access protection
förklaring:

The concept of restricting a resource, e.g. information, to those authorised.

dansk term: adgangkontrol (2)
definition:

det at begrænse adgangen til et eller andet, fx information, til autoriserede personer

isländska termer: aðgangsstýring
aðgangsvernd
förklaring:

Það hugtak að takmarka aðgang að úrræði, t.d. upplýsingum, við þá sem hafa heimild.

norsk term: adgangskontroll (2)
förklaring:

Et konsept som beskriver begrensinger av en ressurs, for eksempel informasjon til de som er autorisert.

finsk term: pääsynvalvonta
definition:

menettely resurssin, esim. tiedon rajoittamisesta vain valtuutetuille käyttäjille

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012