Ikon för Rikstermbanken

tillgänglighet (1)

svensk term (rek.): tillgänglighet (1)
förklaring:

Uttryck för i vilken utsträckning som en tjänst eller en resurs är redo för användning för användare.

se även:
engelsk term: availability (1)
definition:

the degree to which a service or resource is ready to be used by users

dansk term: tilgængelighed (1)
förklaring:

Udtryk for i hvilken udstrækning en tjeneste eller resurse er klar til at blive benyttet af en bruger.

isländsk term: aðgengileiki (1)
definition:

lýsing á því að hvaða marki þjónusta eða úrræði er tilbúin til notkunar notenda

norsk term: tilgjengelighet (1)
förklaring:

Et begrep som beskriver i hvor stor utstrekning en tjeneste eller en ressurs er klar for bruk av en bruker.

finsk term: saatavuus
definition:

palvelun tai resurssin suhteellinen käytettävissä olo käyttäjille

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012