Ikon för Rikstermbanken

tidsavstånd vid mättnadsflöde

svensk term (rek.): tidsavstånd vid mättnadsflöde
definition:

det genomsnittliga tidsavståndet (front-front) för fordon i en trafikström under mättnadsflöde

anmärkning:

Tidsavståndet är inverteringen av mättnadsflödet.

se även:
engelsk term: saturation headway
definition:

the average headway in a saturated traffic stream

anmärkning:

Saturation headway is reciprocal to saturation flow rate.

dansk term: tidsafstand ved mætning
definition:

gennemsnitlig tidsafstand i en mættet trafikstrøm

anmärkning:

Mætningstidsafstand er omvendt proportional med mætningsintensitet.

isländsk term: mettun við hreyfingu áfram
definition:

meðalhreyfing áfram í mettuðu umferðarflæði

anmärkning:

Mettun við hreyfingu áfram er margföldunarumhverfa mettunarflæðistíðni.

norska termer: metningstidsluke
tidsluke i mettet trafikkstrøm
definition:

gjennomsnittlig tidsluke i en mettet trafikkstrøm

anmärkning:

Metningstidsluke er omvendt proporsjonal med metningsintensitet.

finsk term: kyllästymisliikenteen aikaväli
definition:

kyllästymisliikenteelle ominainen aikaväli

anmärkning:

Yhtä suuri kuin kyllästymisliikennemäärän käänteisarvo.

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012