Ikon för Rikstermbanken

täthet

svensk term (rek.): täthet
svensk term (acc.): trafikdensitet
definition:

det antal fordon eller personer som uppehåller sig på ett specifikt vägavsnitt eller yta, vanligen uttryckt som antal per längd eller per area

engelska termer: density
traffic density, vehicle density, pedestrian density, traffic density, vehicle density, pedestrian density, concentration
definition:

the number of vehicles or persons occupying a specific road segment or area, usuallly expressed as units per defined length or area

danska termer: tæthed
densitet
definition:

antal køretøjer eller personer, som befinder sig på en bestemt strækning eller et areal, som regel udtrykt i enheder pr. defineret længde eller areal

isländska termer: þéttleiki
umferðarþéttleiki
definition:

fjöldi farartækja eða einstaklinga sem eru á ákveðnum vegarkafla eða svæði (yfirleitt kynnt sem einingar á skilgreinda lengd eða svæði)

norska termer: tetthet
trafikktetthet
definition:

antall kjøretøy eller personer som befinner seg på en bestemt strekning eller et bestemt areal som regel uttrykt i enheter pr. lengde eller arealenhet

finsk term: tiheys
definition:

ajoneuvojen tai henkilöiden määrä tietyllä tieosalla, yleensä ilmaistuna yksiköiden määrällä tiettyä matkaa tai aluetta kohti

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012