Ikon för Rikstermbanken

styrning av reversibla körfält

svensk term (rek.): styrning av reversibla körfält
definition:

vidtagande av åtgärder för att styra och ändra körriktningen i vissa körfält

engelska termer: reversible lane control
tidal flow control
definition:

implementation of measures to control and change the direction of driving on specific lanes

dansk term: styring af reversible vognbaner
definition:

gennemførelse af tiltag til at regulere og ændre kørselsretningen på særlige vognbaner

isländsk term: breytileg akreinastjórnun
definition:

aðgerðir til umferðarstjórnunar eða breytingar á akstursátt á ákveðnum akreinum

norsk term: regulering av reversible kjørefelt
definition:

gjennomføring av tiltak for å kontrollere og endre kjøreretning i bestemte kjørefelt

finsk term: vaihtuvasuuntaisten kaistojen ohjaus
definition:

toimenpiteiden toteuttaminen määriteltyjen kaistojen ajosuunnan ohjaamiseksi ja vaihtamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012