Ikon för Rikstermbanken

statisk ruttberäkning

svensk term (rek): statisk ruttberäkning
definition:

beräkning av relevanta färdvägar baserat på förutbestämda kriterier och tidsstabila uppgifter om vägars egenskaper och anläggningar längs färdvägar

se även:
engelsk term: static route computation
definition:

calculation of relevant routes based on predefined criteria and on long-term characteristics of roads and facilities along routes

dansk term: statisk ruteberegning
definition:

beregning af relevante ruter baseret på prædefinerede kriterier og på langtidskarakteristika for veje og faciliteter langs ruten

isländsk term: fastir leiðarútreikningar
definition:

útreikningur á leiðum sem til greina koma á grundvelli gefinna forsenda og langtímaupplýsinga um sérkenni vega og aðstöðu á leiðinni

norsk term: statisk ruteberegning
definition:

beregning av relevante ruter basert på forhåndsbestemte kriterier og langsiktige egenskaper for veger og anlegg langs ruten

finsk term: muuttumaton reitinmääritys
definition:

ennalta määrättyjen kriteerien sekä teiden ja tienvarsipalvelujen pysyvien ominaispiirteiden perusteella tehtävä asiaan liittyvien reittien laskenta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012