Ikon för Rikstermbanken

statisk färdvägsinformation

svensk term (rek): statisk färdvägsinformation
svensk term (acc): statisk resvägsinformation
definition:

tidsstabil information om vägar, egenskaper och anläggningar längs färdvägen

se även:
engelsk term: static route information
definition:

information on long-term characteristics of roads and facilities along the route

dansk term: statisk ruteinformation
definition:

information om langtids karakteristika for veje og faciliteter langs ruten

isländsk term: fastar leiðarlýsingar
definition:

langtímaupplýsingar um sérkenni vega og aðstöðu á leiðinni

norsk term: statisk ruteinformasjon
definition:

informasjon om varige egenskaper ved vegen og tilbud langs ruten

finsk term: pysyvät reittitiedot
definition:

pysyvät tiedot teiden ja tienvarsipalvelujen ominaispiirteistä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012