Ikon för Rikstermbanken

störningsrapportering

svensk term (rek.): störningsrapportering
definition:

anskaffande av information om omfattningen av en trafikstörning i ett givet format

se även:
engelska termer: traffic incident reporting
incident reporting
definition:

provision of information on the characteristics of a traffic incident presented in a given format

dansk term: hændelsesrapportering
definition:

tilvejebringelse af information om en trafikal hændelses karakteristika, præsenteret i et givet format

isländsk term: að tilkynna atvik
definition:

það að veita upplýsingar um eðli umferðaratviks á ákveðinn hátt

norsk term: hendelsesrapportering
definition:

framskaffelse av informasjon om karakteristika ved en hendelse i trafikken presentert i et definert format

finska termer: häiriötiedon tuottaminen
häiriön raportointi
definition:

liikennehäiriön ominaispiirteitä koskevan tiedon tuottaminen ennalta sovitussa muodossa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012