Ikon för Rikstermbanken

störningsinformation

svensk term (rek.): störningsinformation
definition:

information om trafikstörningar och deras konsekvenser för trafiken

engelska termer: incident information
traffic incident information
definition:

information on incidents and their consequences relevant to the traffic

dansk term: hændelsesinformation
definition:

information om hændelser og relevante konsekvenser deraf i relation til trafikafviklingen

isländsk term: upplýsingar um atvik
definition:

upplýsingar um atvik í umferðinni og afleiðingar þeirra sem skipta máli

norsk term: hendelsesinformasjon
definition:

informasjon om relevante trafikkhendelser og deres konsekvenser

finsk term: häiriötiedot
definition:

tiedot liikenteelle merkityksellisistä häiriöistä sekä niiden vaikutuksista

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012