Ikon för Rikstermbanken

störningsdetektering

svensk term (rek.): störningsdetektering
svensk term (acc.): incidentdetektering
definition:

upptäckt av en trafikstörning, normalt genom automatiska system såsom loopdetektering och algoritmer eller bildanalys

se även:
engelska termer: traffic incident detection
incident detection
definition:

detection of a traffic incident, usually by automatic means such as loop detectors and algorithms or image analyses

danska termer: hændelsesregistrering
hændelsesdetektering
definition:

detektering af en trafikal hændelse – som oftest automatisk – baseret på fx spoledetektorer og algoritmer eller på billedanalyse

isländsk term: greina atvik
definition:

það að koma auga á umferðaratvik, yfirleitt með sjálfvirkum aðferðum eins og skynjurum og algrímum eða myndgreiningu

norsk term: hendelsesdetektering
definition:

detektering av en hendelse i trafikken, vanligvis ved hjelp av automatiske systemer som for eksempel sløyfedetektorer og algoritmer eller bildeanalyse

finsk term: häiriön havaitseminen
definition:

liikennehäiriön havaitseminen, yleensä automaattisia keinoja käyttäen, kuten ilmaisinsilmukat ja algoritmit tai kuvatulkinta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012