Ikon för Rikstermbanken

slotbokning

svensk term (rek.): slotbokning
definition:

reservation av tid, plats och erforderlig utrustning vid en plats för lastning eller lossning

engelska termer: slot booking
slot reservations
definition:

reservation of time, space and required facilities at a point of loading or unloading

dansk term: slot booking
definition:

reservering af tid, plads og faciliteter på laste- eller lossested

isländsk term: hlaðpöntun
definition:

að panta tíma og pláss og nauðsynlega aðstöðu vegna femingar eða affermingar

norska termer: slot bestilling
slot booking
definition:

reservasjon av tid, plass og nødvendige fasiliteter ved et laste- eller lossepunkt

finsk term: vuoron varaus
definition:

ajan ja paikan sekä tarvittavien palveluiden varaus lastin lastaus- tai purkupaikassa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012