Ikon för Rikstermbanken

skyddande av personlig integritet

svensk term (rek.): skyddande av personlig integritet
definition:

rättigheten för medborgare att kontrollera eller påverka innehållet och användningen av information om individen

engelsk term: privacy protection
definition:

the right of individuals to control or influence the content and use of information regarding themselves

dansk term: beskyttelse af privatlivet
definition:

individets ret til at kontrollere og påvirke indhold og anvendelse af informationer om sig selv

isländsk term: persónuvernd
definition:

réttur einstaklinga til þess að stjórna eða hafa áhrif á innihald og notkun upplýsinga sem varða þá sjálfa

norsk term: sikring av personopplysninger
definition:

en persons rettighet til å kontrollere og bestemme innhold og bruk av informasjon om seg selv

finsk term: yksityisyyden suoja
definition:

yksilön oikeus määrätä ja vaikuttaa itseään koskevaan tietoon ja sen käyttöön

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012