Ikon för Rikstermbanken

signalprioritering

svensk term (rek.): signalprioritering
definition:

prioritet given till vissa kategorier av trafikanter, såsom bussar eller utryckningsfordon, i en signalreglerad korsning, ett vägavsnitt eller ett vägnät

engelsk term: traffic signal priority
definition:

priority given to certain categories of road users, such as buses or rescue vehicles, in a signal controlled intersection, road section or network

dansk term: signalprioritering
definition:

prioritet givet til særlige kategorier af vejbrugere, som fx busser eller udrykningskøretøjer, i et signalreguleret kryds, en vejstrækning eller et vejnet

isländsk term: merki fyrir forgangsumferð
definition:

þegar ákveðinn hópur vegfarenda fær forgang á merkjastýrðum vegamótum, vegarkafla eða í veganeti

norsk term: prioritering i signalanlegg
definition:

prioritet som gis til en bestemt kategori vegbrukere i et signalregulert kryss, på en vegstrekning eller i et nettverk

finsk term: liikennevaloetuus
definition:

tietyille tienkäyttäjäryhmille, kuten linja-autoille tai hälytysajoneuvoille, annettu etuus valo-ohjauksisissa liittymissä, tiejaksolla tai -verkolla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012