Ikon för Rikstermbanken

signalgruppsstyrning

svensk term (rek.): signalgruppsstyrning
definition:

flexibel styrning av en trafiksignal med en bestämd sekvens, baserad på signalgrupper i stället för faser

se även:
engelska termer: signal group control
group control
definition:

flexible operation of a traffic signal with a fixed sequence, based on signal groups, instead of stages

dansk term: signalgruppestyring
definition:

fleksibel drift af vejsignalanlæg med en fast sekvens baseret på signalgrupper i stedet for faser

isländsk term: stjórn merkjahóps
definition:

sveigjanleg stýring umferðarmerkja með fastri mkjerjaröð á grundvelli merkjahópa en ekki stiga

norska termer: gruppestyring
signalgruppestyring
definition:

en fleksibel styring av et signalanlegg med en fast sekvens av signalgrupper i stedet for faser

finsk term: opastinryhmäohjaus
definition:

liikennevalojen joustava käyttö määrätyllä järjestyksellä, joka perustuu opastinryhmiin vaiheiden sijaan

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012