Ikon för Rikstermbanken

sekundärkonflikt

svensk term (rek.): sekundärkonflikt
definition:

konflikt mellan två trafikströmmar som tillåts att ha grönt samtidigt, t.ex. svängande bilar och fotgängare

engelsk term: secondary signal conflict
definition:

a conflict between two traffic streams that are allowed to be given green at the same time e.g. turning vehicles and pedestrians

dansk term: sekundær signalkonflikt
definition:

en konflikt mellem to trafikretninger, som må få grønt samtidigt, fx svingende køretøjer og fodgængere

isländsk term: aukaósamræmi merkjahópa
definition:

ósamræmi milli tveggja akstursstefna sem mega fá grænt ljós samtímis, t.d.farartæki sem beygja og fótgangendur

norsk term: sekundærkonflikt
definition:

en konflikt mellom to trafikkstrømmer der det kan aksepteres at de har grønt samtidig, for eksempel svingende biler og fotgjengere

finsk term: toissijainen ohjauskonflikti
definition:

konflikti kahden liikennevirran välillä, joille voidaan sallia samanaikainen vihreä, esimerkiksi kääntyvät ajoneuvot ja jalankulkijat

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012