Ikon för Rikstermbanken

samordnad signalstyrning

svensk term (rek.): samordnad signalstyrning
definition:

två eller fler närliggande trafiksignaler vars styrning samverkar t.ex. för att skapa gröna vågor

se även:
engelska termer: traffic signal coordination
coordination, signal coordination
definition:

operation of two or more adjacent traffic signals interrelated to each other e.g. to create green waves

dansk term: signalsamordning
definition:

koordineret styring af to eller flere nærliggende vejsignalanlæg, fx for at skabe grønne bølger

isländsk term: samhæfing umferðarljósa
definition:

virkni tveggja eða fleiri nærliggjandi umferðarljósa sem samtengd eru til þess að skapa t.d. grænar bylgjur

norska termer: samkjøring av signalanlegg
samkjøring, samordning av signalanlegg
definition:

samordnet styring av to eller flere nærliggende signalanlegg for eksempel med tanke på å skape grønne bølger

finsk term: yhteenkytkentä
definition:

kahden tai useamman vierekkäisen liittymän liikennevalojen yhteen liitetty toiminta esimerkiksi vihreiden aaltojen luomista varten

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012