Ikon för Rikstermbanken

samordnad signalreglering

svensk term (rek.): samordnad signalreglering
definition:

styrning av signalreglerade korsningar i ett vägområde i syfte att optimera funktionen av vägnätet med avseende på bestämda kriterier

engelska termer: network signal control
area traffic signal control
urban traffic control /UK/ 
definition:

controlling of signal controlled intersections in a network in order to optimise the performance of the network according to certain criteria

dansk term: signalregulering i vejnet
definition:

styring af signalregulerede kryds i et vejnet med henblik på at optimere vejnettets effektivitet ud fra bestemte kriterier

isländsk term: ljósastýring umferðar í vegakerfi
definition:

stjórnun ljósastýrðra vegamóta í vegakerfi með það fyrir augum að hámarka afköst netsins í samræmi við ákveðnar forsendur

norsk term: signalregulering i vegnett
definition:

styring av signalregulerte kryss i et vegnett med den hensikt å optimalisere effektiviteten i nettet i henhold til visse kriteria

finsk term: alueellinen liikennevalo-ohjaus
definition:

valo-ohjattujen liittymien alueellinen ohjaus erityisten kriteerien perusteella liikenneverkon toiminnan optimoimiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012